AI FOR PREVENTIVE HEALTH

SALUTO provides you with a deeper understanding of your metabolic health with personalized lifestyle advice. In contrast to regular health-checkups, SALUTO applies artificial intelligence (AI) to draw deeper insights from your health data which enables improved recommendations based on an unified assessment

App currently only available in Swedish
BUY NOW 1395 kr
"An ounce of prevention is worth a pound of cure"
"An ounce of prevention is
is worth a pound of cure"

Benjamin Franklin, 1736

HOW IT WORKS

To enable deeper insights we are gathering health- and lifestyle data for analysis by our AI-algorithms and physicians for a unified assessment. You are then able to select focus area(s) on among a set of recommendations

ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR PRECISION HEALTH AT SCALE

Our AI can highly accurately model each individuals metabolic profile. Artificial intelligence is a collection a powerful techniques that uses large volumes of data to construct models of the world. We have developed AI-models that can model your body’s metbolic profile. This enables improved capabilities to discover metabolic health risks, monitor the development over time and understand what is contributing to potential risks.

OUR AI IS TRAINED ON

100 000+

Data points

WE HAVE ANALYZED USER DATA

10 000+

Health markers

7000+

Lifestyle markers

LIFESTYLE AND BEHAVIORAL CHANGE

With the unified risk assessment as a foundation you are supported to adhere to the lifestyle recommendations using a set of tools from validated behavioral science frameworks

FOCUSED DIARY

Follow-up your recommendations using SALUTOs diary where you can select and log the areas that you want to focus on

RECURRING FOLLOW-UPS

We will assist with regular assessments of you lifestyle to ensure that the recommendations are up-to-date

ACCOUNTABILITY PARTNER

Get support from an “accountability partner” to boost motivation and reverse any relapses. By sharing your goals with a friend you can double the chance of their fulfillment

WHAT OUR CUSTOMERS SAY

Saluto är snabbt och smidigt att komma igång med, Saluto är ett bra hjälpmedel för att börja sin hälsoresa.

Johan, 43 år

Tack vare Saluto har jag lyckats göra både en yttre och inre resa. Jag har lyckats skapat nya och hållbara vanor, men det har framförallt varit väldigt spännande att kunna följa min inre metabola resa mot ett mer hälsosamt liv.

Anna, 32 år

Med hjälp av SALUTO har jag lärt mig mer om min metabola hälsa. Vid vanliga hälsokontroller har det varit svårt att förstå den samlade bedömningen, men här får jag en tydlig score för helheten som jag lättare kan följa upp.

Birgitta, 62 år

SALUTOs app ger mig ett smidigt sätt att ha en samlad bedömning av min hälsa. Jag kan lätt se vad jag ska fokusera på i min kost och metabola hälsa. Att dagligen följa upp på de viktigaste åtgärderna för just mig känns tryggt. 

Göran, 43 år

SALUTO ger ytterligare dimensioner till min hälsoundersökning. De delar som tidigare sakntas; konreta exempel på vad som ska förändras för att må bra långsiktigt med en kontinuerlig uppföljning

Liina, 43 år

Genom att använda SALUTO appen dagligen har jag kunnat kartlägga min nuvarande hälsa på djupet och få specifika råd om vilka områden som jag kan förbättra. Jag har dessutom fått hjälp med att starta och upprätthålla min livsstilsförändring med realistiska mål och uppmuntrade feedback samtidigt som jag kan se hur det påverkar mina testresultat positivt

Anders, 36 år

Med hjälp av SALUTO är det enkelt att följa upp min hälsa utan att det kräver så mycket av mig. I vardagen är det lätt att glömma bort sig själv och fokusera på sin hälsa men nu finns informationen lättillgänglig och med en tydlig score för helheten, som gör att jag triggas av att göra fler bra val.

Ulf, 44 år

SALUTO hjälper mig att kontinuerligt ha min långsiktiga hälsa i fokus. Samtidigt skapar det ett lugn för mig då jag alltid vet vilka tre saker som är viktigast för just mig för att bibehålla en hälsosam livsstil.

Martin, 42 år

Jag är så tacksam att jag hittade Saluto. Tack vare den kunde jag få koll på vilka delar av min hälsa jag behövde fokusera på. Nu mår jag så mycket bättre! Tack!

Henrik, 62 år

Saluto hjälpte mig att mer målmedvetet skapa nya vanor kring kost och träning. Hälsokontrollerna visade mer konkret vad jag behövde fokusera på gällande mat och övertid följa upp följa upp och se framsteg. Otroligt smidig att ta prover, använda appen och ta till sig analysen

Camilo, 43 år

Saluto har jag lärt mig mer om min metabola hälsa och hur viktigt är att tänka på en helhet. Vid vanliga hälsokontroller har jag upplevt det svårt att förstå den samlade bedömningen, men här får jag en tydlig score för helheten hur allt hänger ihop. Saluto hjälper mig se förändringar och motiverar mig till att leva ett hälsosammare och aktivt liv.

Per-Anders, 40 år

OUR PARTNERS

We collaborate with leading accredited laboratories and all data is handled in collaboration with Elastx, a wholly Swedish operated GDRP-compliant cloud service provider

USE YOUR HEALTH CARE ALLOWANCE

SALUTO qualifies as tax-deductable health care benefit. Give your receipt to your employer or buy your subscription at any of the following portals

CONTACT US

Private individual

Employer

info@saluto.ai

Epicenter - Malmskillnadsgatan 44A, 111 57 Stockholm

linkedin.com/company/salutoai

DOWNLOAD OUR APP