AI FÖR PREVENTIV HÄLSA

Med SALUTO får du en djupare förståelse av din metabola hälsa med skräddarsydda livsstilsråd. Till skillnad från vanliga hälsokontroller så använder SALUTO artificiell intelligens (AI) som drar djupare slutsatser av dina hälsodata vilket möjliggör bättre anpassade rekommendationer och uppföljningar.

"An ounce of prevention is worth a pound of cure"
"An ounce of prevention is
is worth a pound of cure"

Benjamin Franklin, 1736

HUR FUNGERAR DET

För att möjliggöra djupare insikter så samlar vi in hälsodata, som analyseras av våra AI-algoritmer och läkare för en samlad bedömning. Därefter kan du själv välja de områden som du vill fokusera på.

ARTIFICIELL INTELLIGENS FÖR SKALBAR PRECISIONSHÄLSA

Vår AI kan med hög noggrannhet genomlysa varje individs metabola profil. Detta möjliggör en bättre förmåga att upptäcka metabola hälsorisker, bevaka utvecklingen och förstå vad som i störst utsträckning bidrar till eventuella risker.

VÅR AI ÄR TRÄNAD PÅ

100 000+

Datapunkter

VI HAR ANALYSERAT ANVÄNDARDATA

10 000+

Hälsomarkörer

7000+

Livsstilsmarkörer

LIVSSTIL OCH BETEENDEFÖRÄNDRINGAR

Med den samlade riskbedömning som grund kan du få hjälp att efterleva livsstilsråden med olika verktyg hämtade från beprövade beteendevetenskapliga ramverk.

FOKUSERAD DAGBOK

Följ upp dina råd med hjälp av SALUTOs dagbok där du kan välja ut och logga de områden som du önskar fokusera på

REGELBUNDNA UPPFÖLJNINGAR

Med jämna mellanrum kommer vi hjälpa med övergripande genomgångar av din livsstilsprofil, vilket möjliggör att råden till dig blir uppdaterade

ACCOUNTABILITY PARTNER

Få stöd av en vän för att uppmuntra din uthållighet när motivationen dalar. Genom att dela dina mål med en vän kan du dubbla dina chanser att uppnå dom

VAD VÅRA ANVÄNDARE SÄGER

Saluto är snabbt och smidigt att komma igång med, Saluto är ett bra hjälpmedel för att börja sin hälsoresa.

Johan, 43 år

Tack vare Saluto har jag lyckats göra både en yttre och inre resa. Jag har lyckats skapat nya och hållbara vanor, men det har framförallt varit väldigt spännande att kunna följa min inre metabola resa mot ett mer hälsosamt liv.

Anna, 32 år

Med hjälp av SALUTO har jag lärt mig mer om min metabola hälsa. Vid vanliga hälsokontroller har det varit svårt att förstå den samlade bedömningen, men här får jag en tydlig score för helheten som jag lättare kan följa upp.

Birgitta, 62 år

SALUTOs app ger mig ett smidigt sätt att ha en samlad bedömning av min hälsa. Jag kan lätt se vad jag ska fokusera på i min kost och metabola hälsa. Att dagligen följa upp på de viktigaste åtgärderna för just mig känns tryggt. 

Göran, 43 år

SALUTO ger ytterligare dimensioner till min hälsoundersökning. De delar som tidigare sakntas; konreta exempel på vad som ska förändras för att må bra långsiktigt med en kontinuerlig uppföljning

Liina, 43 år

Genom att använda SALUTO appen dagligen har jag kunnat kartlägga min nuvarande hälsa på djupet och få specifika råd om vilka områden som jag kan förbättra. Jag har dessutom fått hjälp med att starta och upprätthålla min livsstilsförändring med realistiska mål och uppmuntrade feedback samtidigt som jag kan se hur det påverkar mina testresultat positivt

Anders, 36 år

Med hjälp av SALUTO är det enkelt att följa upp min hälsa utan att det kräver så mycket av mig. I vardagen är det lätt att glömma bort sig själv och fokusera på sin hälsa men nu finns informationen lättillgänglig och med en tydlig score för helheten, som gör att jag triggas av att göra fler bra val.

Ulf, 44 år

SALUTO hjälper mig att kontinuerligt ha min långsiktiga hälsa i fokus. Samtidigt skapar det ett lugn för mig då jag alltid vet vilka tre saker som är viktigast för just mig för att bibehålla en hälsosam livsstil.

Martin, 42 år

Jag är så tacksam att jag hittade Saluto. Tack vare den kunde jag få koll på vilka delar av min hälsa jag behövde fokusera på. Nu mår jag så mycket bättre! Tack!

Henrik, 62 år

Saluto hjälpte mig att mer målmedvetet skapa nya vanor kring kost och träning. Hälsokontrollerna visade mer konkret vad jag behövde fokusera på gällande mat och övertid följa upp följa upp och se framsteg. Otroligt smidig att ta prover, använda appen och ta till sig analysen

Camilo, 43 år

Saluto har jag lärt mig mer om min metabola hälsa och hur viktigt är att tänka på en helhet. Vid vanliga hälsokontroller har jag upplevt det svårt att förstå den samlade bedömningen, men här får jag en tydlig score för helheten hur allt hänger ihop. Saluto hjälper mig se förändringar och motiverar mig till att leva ett hälsosammare och aktivt liv.

Per-Anders, 40 år

VÅRA PARTNERS

Vi samarbetar med ledande, ackrediterade laboratorier och alla data hanteras i samarbete med Elastx, en helsvensk GDPR-säkrad molnleverantör

ANVÄND DITT FRISKVÅRDSBIDRAG

SALUTO kvalificeras som friskvårdsbidrag. Lämna ditt kvitto till din arbetsgivare eller köp ditt abonnemang på följande portaler:

KONTAKTA OSS

Privatperson

Arbetsgivare

info@saluto.ai

Epicenter - Malmskillnadsgatan 44A, 111 57 Stockholm

linkedin.com/company/salutoai

LADDA NER VÅR APP