HAR DU EN GOD METABOL HÄLSA?

Din metabola hälsa är kärnan till en god hälsa och välmående. Metabolism är samlingen av processer som säkerställer tillgången på energi och byggmaterial för att din kropp ska överleva och frodas. Basmetabolismen varierar mellan individer men kan framgångsrikt förbättras med rätt livsstilsåtgärder.

Metabol hälsa är ett mått på hur väl kroppen:

omvandlar näringsämnen
till energi

bygger och
reparerar sig

reglerar
hormoner

DIN METABOLA HÄLSOPROFIL PÅVERKAR:

Risk för allvarliga sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och demens

Stabilitet av dina energinivåer, humör och ditt immunförsvar

Flera processer relaterade till åldrande inklusive hudens hälsa, fertilitet och kognitiva funktioner såsom minnet

Metabola hälsoprofilen skiljer sig åt mellan individer, men kan framgångsrikt förbättras med rätt livsstil:

Rörelse

Kost

Sömn & återhämtning

Din metabola hälsa utgör kärnan i ditt välmående

Fysiskt

Mentalt

Kognitivt

METABOLA PROCESSEN - FRÅN MAT TILL ENERGI OCH ENERGILAGRING
Utvärdera och övervaka din metabola hälsa

Blodsocker

Blodfetter

Blodtryck

Kroppsmått

BRISTERNA MED DAGENS HÄLSOKONTROLLER

Många personer med metabolt förhöjd risk hittas ofta inte i vanliga hälsokontroller. Detta beror delvis på att man inte kvantifierar individernas insulinresistens, ett mått som är viktigt för proaktiv utvärdering av metabol hälsa. Dessutom är hälsokontroller ofta engångsföreteelser, vilket begränsar förmågan att identifiera variationer i en individs hälsa och underliggande riskfaktorer. Trender med ökande och minskande risker identifieras oftast inte och detta ökar risker för inga eller fel åtgärder

DEN METABOLA HÄLSOKURVAN

Hälsokontroller bygger som regel på analys av varje hälsomarkör var för sig. Detta innebär att man, förutom i de yttersta ändarna av riskfördelningen (alla gröna/röda), inte kan säga var en individ befinner sig längs hälsoriskspektrat (se figur nedan). SALUTO ger däremot en samlad bedömning längs spektrumet som möjliggör en bättre uppföljning över tiden.

info@saluto.ai

Epicenter - Malmskillnadsgatan 44A, 111 57 Stockholm

linkedin.com/company/salutoai

LADDA NER VÅR APP